Tűz- és füst csappantyúk

A tűz illetve füstcsappantyúk az épületek passzív tűzvédelmének egyik eleme, mely a légtechnika (szellőző) rendszereken helyezkednek el a tűzszakasz határokon történő kiépítéssel.

Tűzvédelmi csappantyúk alkalmazása

A tűzvédelmi csappantyúk a szellőzés technikai és klíma technikai rendszerekben (RTL-rendszerek) a tűzszakaszok automatikus elválasztására vannak kialakítva.

A legegyszerűbb kivitele ezeknek a kézi vezérlésű megoldás. Ezt üzembe helyezéskor kézzel ki kell nyitni egy rugó ellenében, majd a megfelelő olvadó betéttel rögzíteni kell. A tűzvédelmi csappantyú minid nyitott állásban van, míg az azon átáramló közeg hőmérséklete el nem éri a lezárásához szükséges hőfokot. Ezen hőmérséklet elérésekor a speciális olvadó betét szétolvad, és a rugó bezárja a lezáró lapot. Ez a lezárás egy reteszelt lezárás, melyet a nyomáskülönbség nem tud kinyitni.

A csappantyú nyitását csak az arra szakvizsgával ellátott személy végezheti el, és ismételt üzembe helyezése olvadó betét cseréjével történik.

Annak érdekében, hogy ne a munkavállalók légszomja derítsen fény egy lezárt csappantyúra, végállás kapcsolóval szokás ellátni. A végállás kapcsoló a nyitott, zárt valamint mindkét állapotot egy elektromos kontakttal jelzi. Ezen kontaktok segítségével az épületfelügyelet vagy egy kapcsoló táblán visszajelzi a berendezés állapotát.

A motoros tűzvédelmi csappantyúk esetében a lezáró lap tengelyére egy 24 vagy 230 V-os motor kerül. Ha a szóban forgó motort feszültség alá helyezik és a rugó ellenében felhúzza magát, ekkor a lezáró lapot kinyitja. Az automatikus, biztonsági lezárás ez esetben is működik. Motoros kialakításnál az áramló közeg hőmérsékletét egy termoelektromos kioldószerkezet folyamatosan figyel.

Amennyiben az áramló közeg hőmérséklete eléri a kioldáshoz szükséges hőmérsékletet, akkor a korábban említett termoelektromos szerkezet kioldja az áramkört, és a motorban található rugó bezárja és zárva is tartja a lezáró lapot. Ilyen esetek után az ismételt üzembe helyezést csak szakember végezheti el és a termoelektromos kidobó betétet cseréli.

Füstvédelmi csappantyúk alkalmazása

Elsősorban meg kell jegyezni, hogy a füstvédelmi csappantyú nem helyettesítheti a tűzvédelmi csappantyúkat!

A füstcsappantyúk például tűz esetén a létfontosságú menekülő utak füstmentesen tartására szolgáló automatikus füstmentesítő rendszerek szerves részét képzik. Minden egyes füstmentesítő csappantyú elektromos motorral van felszerelve és tűz esetén 30 percig működőképesnek kell maradnia. A füstmentesítő csappantyúkat leginkább arra használjuk, hogy megakadályozzuk a füst átterjedését teljes frisslevegős rendszerekkel működő központi szellőzés technikai rendszerekbe, amelyek a be fúvott levegő a recirkuláció révén keveredik a visszaszívott levegővel, továbbá régebbi rendszerek esetén azok füst biztossá tételére.

A füst illetve tűzcsappantyúk felülvizsgálatásról illetve karbantartásáról az üzembentartó személynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló jogszabály 18. mellékletének 19. sorában leírtak alapján kell eljárni a a csappantyúk karbantartásával kapcsolatosan. Miszerint az üzemeltetői ellenőrzést 3 havonta, az időszakos felülvizsgálatot, karbantartást 6 havonta kell elvégeztetni.

Kupola illetve RWA nyílászárók karbantartása

Hő- és füstelvezetés jelentősége:

A hő- és füstelvezető berendezések célja, hogy a tűz esetén keletkező füstöt illetve forró égésgázokat a szabadba vezessék. A padlószint fölötti füstmentes levegőréteg megőrzése révén növeljék a kiérkező tűzoltók beavatkozásának hatékonyságát, védve ezzel az emberi életet és az anyagi javakat.

Ennek legelterjedtebb módja a létesítmények tetőszerkezetében elhelyezett kupolás hő- és füstelvezető berendezések alkalmazása

Biztonságtechnikai felülvizsgálatok jogi háttere:

A hő- és füstelvezető rendszerek megfelelő működéséről a létesítmények üzemeltetőjének kell gondoskodnia, valamint vagyon- és életvédelmi berendezések lévén a felülvizsgálatok elmulasztásával járó következményeket viselnie.

Ezen kupolák 6 havonta történő kötelező időszakos felülvizsgálata, karbantartása 6 hónap (+1 hét) illetve negyedéves üzemeltetői ellenőrzés, mely 3 hónap (+1 hét)

Tegye fel kérdését üzenetben!

1119 Budapest, Etele út 59-61. I. em. 128.

info@g8group.hu